.................................................................

  ارتباط مستقيم با مدير عامل ( انتقادها و پيشنهاد ها )    

بـرنــامه راهبــــردي دبيرستان رشــــــد (دوره اول )

  .....................................................................

آدرس : قیطریه ، خیابان برادران شهید سلیمانی( حکمت ) ، نرسیده به میدان چیذر ، پلاک 51
تلفن : 2934
آدرس رايانامه : roshdrahnama roshd1 ir