مدرسه رشد

موفقیت دانش آموزان رشد اندرزگو را در مسابقات ریاضی کانگورو را به خانواده رشد تبریک می گوییم
جلسه بعدی از تاریخ 93/11/20 هر 15 روز یک بار
 

<h6>مدرسه رشد</h6>
                                        

آنچه در سال گذشته در مدرسه گذشت

فعالیت های پایگاه تابستا نی با طعم آفتاب

94/04/07
94/04/07
94/04/07
94/04/07
94/04/07
94/04/07
94/04/07

مدرسه رشد

94/04/03
94/04/03
94/04/03
94/04/08
94/04/08
94/04/08
94/04/08
94/04/08
94/04/08

 

مدرسه رشد

94/04/03
94/04/03
94/04/03
94/04/03
94/04/03
94/04/03
94/04/03
94/04/03
94/04/03
94/04/03

مدرسه رشد  

94/04/02
94/04/02
94/04/02
94/04/02
94/04/02
94/04/03
94/04/03
94/04/03
94/04/03
94/04/03
 

مدرسه رشد  

آموزش خوردن صبحانه 94/03/26
آموزش خوردن صبحانه 94/03/26
آموزش اسکیت 94/03/26
94/04/02
94/04/02
94/04/02
94/04/02
94/04/02

 مدرسه رشد

آموزش اسکیت به دانش آموزان 94/03/26
آموزش اسکیت به دانش آموزان 94/03/26
آموزش اسکیت به دانش آموزان 94/03/26
آموزش شطرنج 94/03/26
آموزش شطرنج 94/03/26
آموزش شطرنج 94/03/26
آموزش بازی های فولکلوریک 94/03/26
آموزش بازی های فولکلوریک 94/03/26
آموزش نکات بهداشتی به نوآموزان پیش دبستان 94/03/26
آموزش بازی های فولکلوریک 94/03/26

مدرسه رشد  

برترین های منطقه

افتخار آفرينان پايه اول و دوم

رديف نام نام خانوادگي مركز
دبستان رشد اندرزگو موفق به كسب مقام در مسابقات رياضي كانگورو شد ايليا خسروآبادي رشد
دبستان رشد اندرزگو موفق به كسب مقام در مسابقات رياضي كانگورو شد آرمان خادمي رشد
دبستان رشد اندرزگو موفق به كسب مقام در مسابقات رياضي كانگورو شد پارسا رخشانفر رشد
دبستان رشد اندرزگو موفق به كسب مقام در مسابقات رياضي كانگورو شد سيد پارسا ميرجاني رشد
دبستان رشد اندرزگو موفق به كسب مقام در مسابقات رياضي كانگورو شد اميرحسين حسيني رشد
دبستان رشد اندرزگو موفق به كسب مقام در مسابقات رياضي كانگورو شد محمدفرنام خوشاوي رشد
دبستان رشد اندرزگو موفق به كسب مقام در مسابقات رياضي كانگورو شد عرفان ايوب ميگوني رشد
دبستان رشد اندرزگو موفق به كسب مقام در مسابقات رياضي كانگورو شد علي تهراني رشد
دبستان رشد اندرزگو موفق به كسب مقام در مسابقات رياضي كانگورو شد آرمين جعفري رشد
دبستان رشد اندرزگو موفق به كسب مقام در مسابقات رياضي كانگورو شد كوروش باقريان رشد
دبستان رشد اندرزگو موفق به كسب مقام در مسابقات رياضي كانگورو شد پاكزاد رمضان آقايي رشد
دبستان رشد اندرزگو موفق به كسب مقام در مسابقات رياضي كانگورو شد پارسا چرخ چيان رشد
دبستان رشد اندرزگو موفق به كسب مقام در مسابقات رياضي كانگورو شد علي عبدلي رشد
دبستان رشد اندرزگو موفق به كسب مقام در مسابقات رياضي كانگورو شد پويان قاسمي رشد
دبستان رشد اندرزگو موفق به كسب مقام در مسابقات رياضي كانگورو شد دانيال محققي رشد

افتخار آفرينان پايه سوم

رديف نام نام خانوادگي مركز
دبستان رشد اندرزگو موفق به كسب مقام در مسابقات رياضي كانگورو شد مهدي خانعلي رشد
دبستان رشد اندرزگو موفق به كسب مقام در مسابقات رياضي كانگورو شد برنا شكوهي نيا رشد
دبستان رشد اندرزگو موفق به كسب مقام در مسابقات رياضي كانگورو شد علي روشناس رشد
دبستان رشد اندرزگو موفق به كسب مقام در مسابقات رياضي كانگورو شد آرسام شعرايي رشد
دبستان رشد اندرزگو موفق به كسب مقام در مسابقات رياضي كانگورو شد علي زمان رشد
دبستان رشد اندرزگو موفق به كسب مقام در مسابقات رياضي كانگورو شد كامياب كمالي رشد

مدرسه رشد رتبه ی یک مرآت پایه اول

کسب مقام دوم منطقه در مسابقات هنرهای تجسمی

مدرسه رشد اندرزگو

مدرسه رشد اندرزگو

مدرسه رشد

 

مدرسه رشد

 

نفرات برتر آزمون اسفند ماه مرآت پایه ی اول
نفرات برتر آزمون اسفند ماه مرآت پایه ی دوم
نفرات برتر آزمون اسفند ماه مرآت پایه ی سوم
 

 

مدرسه رشد

مدرسه رشد

 

مدرسه رشد
 

<h6>مدرسه رشد</h6>

                                           

مذهبی

    مدرسه رشد        جوان مسلمان      
              ويژنامه ي ماه رمضان

                    روزه، فلسفه و فوائد

علمی

در این بخش می توانید فیلم های آموزشی و مقالات آموزشی مرتبط به این دوره را مشاهده کنید.

مدرسه رشد اندرزگو سیاره مریخ مدرسه رشد اندرزگو مبحث آهن ربا

       مريخ، سياره اي شگفت انگيز

      سكه ها، آهن رباي موقت

     مدرسه رشد

توجه توجه :

جهت مشاهده ساير اطلاعات و خبرها به منوي اخبار مراجعه نماييد.

 

مدرسه رشد ،پيش دبستان ،پيش دبستان و دبستان رشد اندرزگو،بنياد رشد،رشد،مجتمع رشد مدرسه رشد ،پيش دبستان ،پيش دبستان و دبستان رشد اندرزگو،بنياد رشد،رشد،مجتمع رشد مدرسه رشد ،پيش دبستان ،پيش دبستان و دبستان رشد اندرزگو،بنياد رشد،رشد،مجتمع رشد